Onze duurzaamste diesel

TRAXX HVO100 is een volledig hernieuwbare diesel met een zeer hoge CO2-reductie van maar liefst 90% t.o.v. fossiele diesel. De resterende CO2-uitstoot worden middels het TRAXX Zero programma gecompenseerd zodat een 100% CO2-neutrale brandstof ontstaat.

Volledig fossielvrij
Volledig fossielvrij
CO2-neutraal
CO2-neutraal
Minder NOx en fijnstof
Minder NOx en fijnstof

TRAXX HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) is een hernieuwbare diesel op basis van afgewerkte plantaardige oliën en restafval. Het bevat vrijwel geen zwavel en onverzadigde moleculen zoals olefines (alkenen) en aromaten. Dit in combinatie met de CLEAN4FORCE technologie zorgt voor een efficiënte en zeer schone verbranding. Resultaat: een lagere uitstoot van lokale emissies zoals fijnstof, zwaveloxiden en stikstofoxiden.

TRAXX HVO100 voldoet aan de EN15940 specificatie voor paraffinische dieselbrandstof en kan in alle huidige dieselmotoren worden gebruikt, mits goedkeuring van de fabrikant.

Lees meer: Wat is HVO diesel

Voordelen TRAXX HVO100

 • Verlaagt de uitstoot van CO2 met 90%
 • Compenseert de resterende CO2 uitstoot tot 100%
 • Zeer lage uitstoot van lokale emissies zoals fijnstof, NOx en zwaveloxiden
 • Biedt uitstekende werkomstandigheden in gesloten ruimtes
 • Biologisch afbreekbaar
 • Zeer goede bescherming tegen bacterie- en filterproblemen
 • Vermindert wateremulsievorming
 • Zeer goede wintereigenschappen
 • Bevat geen FAME biocomponenten
Download de TRAXX brochure

Specificaties

 • Voldoet aan de EN15940 specificatie voor paraffinische brandstof
 • Geproduceerd uit ISCC-EU gecertificeerde grondstoffen
 • De restuitstoot wordt gecompenseerd conform de VCS standard voor CO2-compensatie

Ja, ik wil meer weten over TRAXX HVO

  Meer weten over de voordelen van TRAXX

  Onze accountmanagers komen graag bij u langs om toe te lichten hoe u de eigenschappen van TRAXX maximaal kunt benutten.