10 testen die de kracht van TRAXX aantonen

TRAXX staat al jaren synoniem voor kwaliteit. Onze brandstoffen zijn speciaal ontwikkeld voor moderne dieselmotoren én langdurige opslag in tankinstallaties waardoor ze zuiniger, schoner en beter zijn dan andere brandstoffen. Vóórdat wij echter een nieuwe dieselkwaliteit introduceren – we zitten momenteel aan de 4de generatie – wordt deze eerst aan een zeer uitgebreide testprogramma onderworpen.

Waarom TRAXX aantoonbaar zuiniger, schoner en beter is

Sinds de marktintroductie in 2003, is TRAXX geëvolueerd van een additief voor rode gasolie tot een state-of-the-art multifunctionele premium diesel met een sterke focus op reinigende eigenschappen, een efficiënte verbranding en kwaliteitsbehoud tijdens soms barre opslagomstandigheden. Hiermee sluit TRAXX naadloos aan op de eisen van moderne commonrail motoren en de praktijkbehoeften van gebruikers. Dat lukt natuurlijk niet zonder uitvoerig onderzoek te doen naar de werking van TRAXX in het laboratorium en in het praktijk. Bekijk hier een selectie van testen uit het ontwikkelingsprogramma van TRAXX.

Test 1: motorvermogen (Dynometer)

Bij deze vergelijkende test reden twee John Deere 6110 R Tier IV trekkers (4 cilinders, 110 pk) met een vaste lading (watertank) gedurende 160 uur over een afgesloten testparcours bestaande uit een mix van geasfalteerde en onverharde wegen, inclusief een helling van 10%.

Na 60 uur op standaard diesel werden de motorprestaties met een PTO dynometer van een John Deere dealerbedrijf  gemeten. Na 100 uur op TRAXX Diesel werd een 2de identieke meting uitgevoerd.

Het resultaat? 4,9% meer vermogen, 4,8% meer koppel en 8% brandstofbesparing met TRAXX Diesel t.o.v. standaard diesel.

Test 2: emissiereductie (MLTB)

Op de rollenbank van het Millbrook UK testcentrum werden bij 4 Volvo en Mercedes-Benz euro 6 stadsbussen de uitstoot van CO2, fijnstof, stikstof, roetdeeltjes en koolstofoxide bij variabele belasting gemeten. Na 3 maanden op TRAXX Diesel werden de emissies opnieuw gemeten.

De CO2-reductie werd berekend op basis van het brandstofverbruik. 1 liter diesel veroorzaakt namelijk altijd 3,262 kg CO2. Dit is geheel onafhankelijk van type voertuig, euro-klasse, belasting van het voertuig enz. De PM, CO, NOx en HC reducties in deze test zijn effectief gemeten aan de uitlaat toen de voertuigen op een rollenbank stonden. De voertuigen doorliepen het Millbrook Londen Transport Bus (MLTB) testprogramma op de rollenbank. De belasting en omstandigheden waren dus bij elke meting identiek.

Het resultaat? De reinigende moleculen in TRAXX verwijderen vuilafzettingen in het brandstofsysteem en verbeteren de brandstofinspuiting en -verneveling. Dat resulteerde in significant minder emissies aan de uitlaat (en een lager verbruik) na 3 maanden op TRAXX diesel.

Test 3: internal diesel injector deposits (DW10C)

Diesel wordt in injectoren aan temperaturen tot wel 120ºC blootgesteld. Bij dat soort temperaturen kunnen sommige FAME bestanddelen en lichte dieselfracties gaan verdampen. Deze dampen slaan neer op de injectornaald, waar ze na afkoeling een flinterdun laklaakje vormen, namelijk Internal Diesel Injector Deposits (IDID). Aangezien injectornaalden werken met spelingen van 0,002 mm, kan zo’n laklaagje al snel aanleiding geven tot haperingen van de injectornaald, met een onvolledige of trage inspuiting als gevolg.

De DW10C test bestaat uit een testmotor op een proefstand, die de lakvorming op injectoren nabootst. Er worden speciale chemicaliën aan de testbrandstof toegevoegd om de lakvorming te versnellen. Na 30 uur wordt gemeten hoeveel lak aanwezig is op de injectornaalden.

Het resultaat? TRAXX behaalt de maximale score van 10/10 en beschermt zo veel beter tegen haperingen van de injectornaald dan reguliere diesel (score van 7,2/10).

Test 4: injector clean up (DW10B)

De CEC F-98-08 DW10B testmethode is één van de meest gebruikte injectortests in de automotive en brandstoffen industrie. Er wordt gekeken hoeveel impact vervuilingen – zoals roetafzettingen uit de verbranding – hebben op het vermogen van een motor. Met andere woorden: in welke mate zorgen vervuilingen ervoor dat de inspuiting van de injector minder efficiënt wordt met een mindere verbranding en dus minder vermogen als gevolg?

In deze test draaide een 2 liter commonrail dieselmotor op een testbank met normale diesel volgens een vast patroon van vastgelegde toerentallen. Na 32 uur wordt overgeschakeld naar TRAXX Diesel waarna het proces wordt herhaald.

Het resultaat? Na overschakeling op TRAXX leverde de motor meteen meer vermogen. De reinigende moleculen verwijderden alle vuilafzettingen van de injectoren en optimaliseerden de brandstofinspuiting. Aan het einde van de test leverde de motor 3,2% meer vermogen bij hetzelfde toerental en dezelfde belasting.

Test 5: oxidatie stabiliteit (EN ISO 12205)

Oxidatie zegt iets over hoe snel brandstof tijdens opslag ‘afbreekt’ ofwel verouderd. Externe factoren kunnen de houdbaarheid van diesel negatief beïnvloeden. Denk aan water, temperatuur, stilstand, lage doorstroom, enz. De ‘ideale combinatie’ van factoren kan zo de houdbaarheid van diesel inkorten.

Om de oxidatiestabiliteit (= de mate waarin diesel tegen oxidatie bestand is) te meten, is de EN ISO 12205 test in het leven geroepen. Bij de EN ISO 12205 test wordt hete lucht á 95ºC door de diesel heen geblazen. Vervolgens meet men hoeveel gumvorming in de brandstof optreedt (hoe minder, hoe beter).

Het resultaat? Bij TRAXX Diesel treedt 50% minder gumvorming op dan bij normale diesel.

Test 6: oxidatie stabiliteit (EN 15751)

Een merkbaar betere bescherming tegen veroudering van diesel. Dat is de uitkomst van een vergelijkende EN 15751 oxidatietest tussen standaard diesel en TRAXX Diesel. Bij de EN 15751 test wordt hete lucht á 110 graden door de diesel geblazen. Vervolgens wordt gemeten hoe lang het duurt voordat afbraak van de dieselmoleculen optreedt (hoe langer, hoe beter).

Het resultaat? Beide dieselmonsters voldoen aan de vereisten van de oxidatietesten, maar TRAXX scoort merkbaar (33%) beter dan de gewone diesel. Dat toont aan dat TRAXX een extra bescherming biedt tegen afbraak van de diesel. Dat is met name van belang in situaties waar de brandstof wordt blootgesteld aan strenge opslagomstandigheden zoals langdurige stilstand (bv. seizoensarbeid), hoge temperaturen (bv. beregeningsinstallaties), enz.

Test 7: waterafscheidend vermogen (ASTM D1094)

Door condensvorming kunnen waterdruppeltjes in de diesel terechtkomen. Water is zwaarder dan diesel, dus deze druppels zakken langzaam uit naar de bodem van de tank. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter. Wanneer druppels lang in de diesel blijven rondzweven, dan loopt u risico dat u dit water tijdens het tanken in uw truck of machine terecht komen. Met serieuze gevolgen:

  • Water smeert niet, dus dat is een risico voor de smering van de dieselpomp.
  • Water veroorzaakt corrosie in leidingwerk en aan motoronderdelen.
  • Water gaat boven 100ºC koken. Op dat moment gaat het enorm in volume uitzetten, met kans op explosies in de injectoren.

Kortom, waterdruppels in de diesel moet u voorkomen. Wat doet TRAXX nu? TRAXX bevat een soort van ‘glijmiddel’ dat waterdruppels zo snel mogelijk naar de bodem doet uitzakken, waar deze kunnen worden afgezogen en verwijderd worden. Op deze manier voorkomt TRAXX proactief emulsievorming (=vermenging) van water met de diesel.

Deze waterafscheidende eigenschappen zijn getest met de ASTM D1094 water separation test. Eerst wordt 20ml water aan een dieselmonster toegevoegd en geschud. Vervolgens wordt gemeten hoe het duurt voordat het water weer is uitgezakt.

Het resultaat? Bij TRAXX Diesel duurde het slechts 5 minuten voordat het water volledig was uitgezakt. Bij standaard diesel duurt dit meer dan 30 minuten.

Test 8: corrosievorming (ASTM D665A)

Wanneer diesel lange tijd stilstaat in een tank, dan kan er corrosievorming oftewel “roest” optreden aan de tankwand, leidingwerk, pomponderdelen, etc. De corrosie wordt niet veroorzaakt door de diesel, wel door waterdeeltjes die in de diesel aanwezig zijn. Het zuurstof in het water gaat reageren met metalen oppervlakken en daar corrosie veroorzaken. Temperatuur en lange stilstand zijn hierbij versnellende factoren.

Om de corrosieve eigenschappen van diesel te meten, is de ASTM D665A test ontwikkeld. Hierbij wordt een metalen staafje gedurende 24 uur ondergedompeld in een mengsel van diesel en gedestilleerd water aan 40ºC. Gedistilleerd water is zeer zuiver water. Door distillatie zijn alle anorganische zouten en veel organische stoffen verdwenen. Dat zorgt voor veel constantere resultaten van de test. Het diesel-water mengsel wordt verhit tot 40ºC om het corrosieproces te versnellen. Na 24 uur wordt het oppervlak van het metalen staafje aan de hand van een schaal beoordeeld.

Het resultaat? Het TRAXX staafje vertoont geen enkel spoor van corrosie en behaalt de maximale score in de ASTMD665A test.

Test 9: bacteriegroei (ASTM E1259-94)

Brandstoffilters vervangen, tanks reinigen, stilstand van uw machines, motorschade… De gevolgen van bacterieproblemen kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Om deze onnodige kosten te voorkomen, bevatten TRAXX brandstoffen een unieke bacteriebestrijder. Deze voorkomt dat bacteriën groeien en vervolgens slijmslierten produceren. Deze preventieve werking is getest in de ASTM E1259-10 test, een internationale testmethode om bacteriegroei in diesel te meten.

Er zijn veel bacteriesoorten bekend die men ruwweg kan opdelen in drie groepen: bacteriën, gisten en schimmels. In een vergelijkende test met normale diesel en TRAXX Diesel werden 3 bacteriesoorten toegevoegd aan de brandstof. Bovendien werd er 500 ppm water toegevoegd om het groeiproces te versnellen. Na 4, 7 en 11 dagen werd met een speciale microscoop het aantal bacteriën in de brandstoffen geteld.

Het resultaat? In de brandstofmonsters van TRAXX Diesel waren vrijwel geen waarneembare hoeveelheid micro-organismen aanwezig.

Test 10: dieselnormering EN590

Alle diesel die in Nederland verkocht wordt, moet voldoen aan de zogenaamde “EN590 norm” (EN staat voor : Europese Norm). Deze EN590 norm bevat alle chemische en technische parameters waaraan diesel moet voldoen: cetaangetal, densiteit, smerend vermogen, viscositeit, etc.

TRAXX Diesel bestaat uit EN590 diesel + TRAXX additief. Het additief zorgt ervoor dat de eigenschappen van de brandstof verbeterd worden zodat het maximale uit elke druppel brandstof wordt gehaald. Onze additieven bestaan uit componenten die zeer vaak in de petrochemie worden gebruikt. Ze hebben dan ook geen enkele invloed op de EN590 specificaties. Daarnaast doen we regelmatig brandstofanalyses in onze gehele brandstofketen om de kwaliteit van onze producten te dubbelchecken en garanderen.

Het resultaat? TRAXX Diesel voldoet altijd 100% aan de gestelde Europese normen (EN590).

Meer weten over de voordelen van TRAXX Diesel

Onze accountmanagers komen graag bij u langs om toe te lichten hoe u de eigenschappen van TRAXX Diesel maximaal kunt benutten.