Trekkertrek Gulpen gaat voor een volledig CO2-neutrale wedstrijd met TRAXX Zero

Met reeds 38 edities op de teller, mag je Trekkertrek Gulpen gerust één van de gevestigde waarden in het tractorpulling wereldje noemen. Maar ondanks – of juist dankzij – de rijke historie van deze wedstrijd, heeft het jonge bestuursteam ook haar blik strak gericht op de toekomst. Zo werden de afgelopen jaren al verschillende initiatieven opgezet, zoals bijvoorbeeld recyclebare bierbekers en de keuze van regionale streekproducten voor de consumpties, om schoner en duurzamer te werken.

In 2019 gaan de Gulpenaars nog een stap verder: een volledige CO2-neutrale trekkertrek wedstrijd. De grootste bron van CO2 tijdens TrekkerTrek Gulpen is afkomstig van de tientallen trekkers, auto’s en quads die voor de organisatie noodzakelijk zijn. In totaal wordt voor, tijdens en na dit evenement zo’n 1.500 liter dieselbrandstof verbruikt, maar tijdens de wedstrijd wordt er door de deelnemers nog eens 2 keer dezelfde hoeveelheid verbruikt. Alles bij elkaar goed voor zo’n 14.000 kg CO2.

Lager brandstofverbruik, geen CO2

Om deze CO2-emissies te neutraliseren, hebben de Gulpenaars gekozen voor TRAXX Zero, een hoogwaardige dieselbrandstof die door een efficiëntere verbranding het brandstofverbruik – en dus ook de CO2-uitstoot – reduceert. De CO2-emissies die dan nog overblijven, worden volledig gecompenseerd door middel van duurzame energieprojecten. Dit alles wordt nadien door een CO2-certificaat bevestigd – net zoals dat ook bij bijvoorbeeld groene stroom het geval is.

Deze slimme combinatie van CO2-reductie in de dieselmotor, aangevuld met CO2-compensatie van de resterende emissies, zorgt ervoor dat dieselvoertuigen netto geen CO2-uitstoot meer veroorzaken. Ook de brandstofleveringen van dieselleverancier Van Kessel Olie verlopen 100% CO2 neutraal. Na afloop van de wedstrijd wordt de totale CO2-vermindering middels een certificaat aan het bestuursteam bevestigd.

Uw event of bedrijf ook CO2-neutraal maken?

TRAXX Zero klimaatneutrale diesel is één van de vele initiatieven die Trekkertrek Gulpen neemt om de toekomst van haar wedstrijd te waarborgen en de directe leefomgeving te respecteren zodat ook de komende generaties in de toekomst van deze mooie, traditierijke wedstrijd kan blijven genieten.

Heeft u ook een event of bedrijfsactiviteit waarvan u graag de CO2-impact wilt verkleinen of zelfs volledig neutraliseren? TRAXX levert verschillende CO2-vriendelijke brandstoffen  zoals TRAXX Zero CO2-neutrale diesel en TRAXX HVO fossielvrije diesel. Neem snel contact op met de leverancier in uw regio voor meer informatie.