Rentex Floron zet in op duurzaam transport met CO2-neutrale diesel

Ooit begonnen als regionale speler bedient wasserij Rentex Floron inmiddels bijna het hele land. Ziekenhuis na ziekenhuis, zorginstelling na zorginstelling kiest voor het familiebedrijf uit Bolsward. De reden? Rentex Floron levert een uitstekende kwaliteit tegen een goede prijs, maar blinkt ook steeds nadrukkelijker uit in duurzaamheid. Zo rijdt het volledige wagenpark op de CO2-neutrale diesel TRAXX Zero. En die duurzaamheid zien opdrachtgevers en bewoners héél graag.

Waarom verkiest een ziekenhuis, zorgcentrum of GGZ-instelling in Rotterdam een wasserij uit Bolsward, 200 kilometer verderop, boven een lokale speler? Leo de Rijk, salesmanager bij de wasserij uit het Friese land, krijgt een glimlach op zijn gezicht bij het horen van de vraag. “Dat horen we bij Rentex Floron vaker. Het antwoord is simpel: naast dat wij een uitstekende dienstverlening leveren en door onze omvang concurrerend werken, spreekt ook onze duurzame aanpak tot de verbeelding. Dit geeft bij opdrachtgevers vaak de doorslag. Is de wasserijbranche al goed duurzaam bezig, wij doen er in onze wasserij in Bolsward een flinke schep bovenop. Zo verbruiken we bij het wassen heel weinig energie. We wassen namelijk op een lage temperatuur en hergebruiken de warmte die bij het wassen vrijkomt. Daarnaast zijn we extreem zuinig met water. Het waswater reinigen en hergebruiken wij voor 75%.

CO2-winst boeken met transport

Oké, Rentex Floron loopt op het terrein van duurzaam wassen voorop. Feit is echter wel dat met klanten door het hele land vele kilometers van en naar Bolsward moeten worden verreden. Hoe duurzaam is dat? Leo de Rijk: “Onze CO2-footprint wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door onze transportbewegingen. Om onze duurzame doelstellingen te halen en bij aanbestedingen als beste leverancier uit de bus te komen, hebben we onze transportstrategie hier op aangepast.

Leo de Rijk vertelt dat het bedrijf zo’n 35 voertuigen op de weg heeft. De grootste vrachtwagens brengen en halen volle vrachten wasgoed naar ziekenhuizen en grote zorginstellingen. Daarnaast zijn er wagens die rondes langs bijvoorbeeld GGZ-instellingen maken. “We hebben onze routes zo efficiënt mogelijk ingericht en hebben onze chauffeurs geleerd om zuinig te rijden. Maar we investeren ook voortdurend in de nieuwste en zuinigste vrachtwagens om het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Om het aantal transportbewegingen verder terug te dringen, hebben we het plan om een dubbeldeks LZV aan te schaffen voor volumetransport richting de Randstad. Dat is direct milieuwinst.

TRAXX Zero reduceert en compenseert

Waar Rentex Floron ook grote CO2-stappen mee maakt, was de overschakeling van normale diesel naar TRAXX Zero dieselbrandstof. Leo de Rijk: “Brandstoffenleverancier Slump Oil uit Heerenveen attendeerde ons op de CO2-besparingsmogelijkheden die TRAXX biedt. TRAXX is een hoogwaardige dieselbrandstof die zorgt voor een efficiëntere verbranding, minder uitstoot van schadelijke stoffen, langere levensduur van de motor en gemiddelde brandstofbesparing van 3,7%. Omdat de CO2-uitstoot 1-op-1 is gekoppeld aan het brandstofverbruik, verlagen we de CO2-emissie dus ook met gemiddeld 3,7%.

De resterende CO2-uitstoot wordt dankzij TRAXX Zero – de naam zegt het al – naar nul teruggebracht, geneutraliseerd door middel van duurzame windenergie in India. Leo de Rijk: “De gedachte achter deze compensatiestrategie is dat CO2-uitstoot niet stopt bij de landsgrenzen, maar een mondiaal probleem is. Met de duurzame, gecertificeerde windenergieprojecten zijn in India vervuilende kolencentrales niet nodig en hebben we een bijzonder efficiënte manier om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Projecten in eigen land bieden nooit de CO2-besparingswinst die je in een snel ontwikkelend land als India kunt boeken. Bovendien dragen we zo ook een steentje bij aan de energievoorziening en werkgelegenheid van de plaatselijke bevolking.

De vrachtwagens van Rentex Floron tanken TRAXX Zero op het eigen bedrijfsterrein via hun eigen thuistankinstallatie. Dit bespaart – los van al de rest – ook al behoorlijk op omrijkilometers en – tijd van en naar een tankstation. De TRAXX brandstof wordt overigens door leverancier Slump Oil ook klimaatneutraal geleverd.

Met de inzet van TRAXX Zero levert Rentex Floron een toegevoegde waarde bij aanbestedingen. Het bedrijf kan opdrachtgevers aantonen dat ze qua brandstof zelf actief CO2 reduceren én de resterende uitstoot op gecertificeerde wijze compenseren. “Bij steeds meer ziekenhuizen en vooral GGZ-instellingen horen we dat ze duurzaam werken essentieel vinden”, vertelt Leo de Rijk. “Wij onderscheiden ons op dit terrein nu écht en plukken daar ook de vruchten van. Duurzaamheid legt ons zeker geen windeieren.

Over TRAXX en TRAXX Zero

TRAXX is marktleider op de thuistankmarkt. Het bedrijf startte in 2003 en heeft inmiddels 12.000 bedrijven als klant. Het product TRAXX Diesel is een hoogwaardige dieselkwaliteit die zuiniger, schoner en CO2-verlagend is. De brandstof voldoet volledig aan de EN590-norm voor dieselbrandstoffen. TRAXX Zero is de CO2-neutrale variant van TRAXX Diesel, die de resterende CO2-uitstoot op gecertificeerde wijze compenseert door middel van duurzame energieprojecten.