Ons CO2-compensatieproject: een VCS gecertificeerde waterkrachtcentrale

TRAXX Zero is een dieselbrandstof die een pak minder CO2 veroorzaakt dan reguliere diesel. De nog resterende CO2 uitstoot wordt vervolgens door helemaal gecompenseerd. Dit doen we met een duurzaam waterkracht project in India. Het strenge VCS keurmerk waarborgt dat dit allemaal netjes en overzichtelijk gebeurt.

CO2-compenseren met duurzame, groene stroom

Voor de CO2-compensatie hebben wij een regionaal waterkracht project gekozen in de staat Himachal Pradesh, district Kullu, in India. De krachtige, natuurlijke stroming van de Malana rivier wordt er gebruikt om op duurzame wijze elektriciteit te genereren. Zo wordt lokaal groene stroom geproduceerd, waardoor de lokale energievoorziening minder afhankelijk wordt van grijze stroom uit grote CO2-onvriendelijke kolencentrales.

Het is een ‘run of the river’-project, wat betekent dat de natuurlijke stroming van de rivier wordt gebruikt. Er komt geen grote stuwdam aan te pas en er hoeven geen natuurgebieden of huizen verplaatst te worden. De rivierstroming zorgt voor een volledig natuurlijke en hernieuwbare energiebron. Dankzij dit alles is dit project VCS gecertificeerd als duurzaam CO2-compensatieproject.

Een VCS gecertificeerd project, wat houdt dat precies in?

Door de productie van groene stroom, bespaart deze waterkrachtcentrale meer dan 200.000 ton. Dit positieve CO2-effect is erg geschikt om de CO2-uitstoot van andere bronnen (bv. dieselmotoren), die lastig of niet volledig kunnen verminderd worden, te neutraliseren – ofwel compenseren. Het internationale VCS keurmerk waarborgt dat dit ook allemaal netjes en overzichtelijk gebeurd.

VCS staat voor Verified Carbon Standard en definieert de criteria waarmee de CO2-reductie van compensatieprojecten worden gecontroleerd. Een onafhankelijke auditor stelt vast, controleert en valideert of een klimaatproject aan deze VCS-richtlijnen voldoet. Alle meetgegevens, bezoekverslagen en CO2-rapportages worden vastgelegd in een openbare database. Ook alle details van ons project kan je in deze database raadplegen.

Sociale en economische impact

Ook op sociaal en economisch vlak heeft dit compensatieproject grote impact. Het lokale wegennet, drinkwatervoorziening en communicatiemiddelen werden verbeterd en uitgebreid. Daarnaast draagt het project bij aan de lokale werkgelegenheid en zorgt het voor toegang tot scholing en medische faciliteiten. Last-but-not-least besteedt het project bijzondere aandacht aan het behoud van het ecologische evenwicht in de omgeving.

Meer weten? Hier lees je alles over hoe diesel met CO2-compensatie precies werkt.