Ons CO2-compensatieproject: een CDM geregistreerde waterkrachtcentrale

TRAXX Zero is een dieselbrandstof die minder CO2 uitstoot dan gewone diesel. Om de overgebleven CO2-uitstoot te compenseren, maken we gebruik van een duurzaam waterkrachtproject in China: het Erdaoqiao Hydropower Project.

CO2-compensatie met groene stroom

Voor de CO2-compensatie hebben wij een project gekozen dat zicht bevindt in het dorp Heishui, aan de Heishui rivier in China. Daar wordt de krachtige stroming van de rivier gebruikt om op een duurzame manier elektriciteit op te wekken. Het project heeft een vermogen van 55 MW en levert jaarlijks gemiddeld 214.400 MWh elektriciteit voor lokaal gebruik.
Het doel van dit project is om elektriciteit op te wekken met schone en hernieuwbare waterbronnen, om de elektriciteitsproductie van fossiele brandstofcentrales te vervangen .
Het project voldoet aan de strenge regels van het CDM programma, wat betekent dat het hele proces op een transparante en gecontroleerde manier verloopt. Op deze manier zorgen we ervoor dat de CO2-uitstoot gegarandeerd en gecertificeerd gecompenseerd wordt.

Het project draagt op verschillende manieren bij aan duurzame ontwikkeling in de lokale samenleving:

  • Het levert schone elektriciteit aan het elektriciteitsnet en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.
  • Het zorgt voor werkgelegenheid tijdens de bouw en exploitatie van het project.
  • Het ondersteunt achtergestelde regio’s en helpt de lokale inkomens te verhogen.
  • Het vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, CO, SO2 en stof, afkomstig van fossiele energiecentrales

Het CDM programma, wat houdt dat precies in?

De compensatie vindt plaats door middel van een CDM (Clean Development Mechanism) duurzaam energieproject. Het Clean Development Mechanism (CDM) stelt emissiereductieprojecten in ontwikkelingsgebieden in staat om gecertificeerde CO2 emissiereductie (CER) credits te genereren. Deze kunnen vervolgens op het United Nations Carbon Offset platform worden afgeboekt en zo ingezet worden voor CO2-compensatiedoeleinden elders.

Meer weten? Hier lees je alles over hoe diesel met CO2-compensatie precies werkt.