De meerwaarde van CO2-compensatie voor de CO2-Prestatieladder

Steeds meer bedrijven (moeten) voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Dit instrument beloont bedrijven voor efficiënte oplossingen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Zo’n oplossing is TRAXX Zero, een klimaatneutrale diesel die CO2-reductie combineert met CO2 compensatie. Met de CO2-reducerende eigenschappen van TRAXX Zero kunt u prima voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Denk hierbij o.a. aan input voor uw CO2-footprint, onderbouwing van uw CO2-reductie en teksten voor uw interne en externe communicatie. Maar wat is nu precies de meerwaarde van CO2 uitstoot compenseren voor de CO2-Prestatieladder?

CO2 uitstoot compenseren als onderscheidende maatregel

Steeds meer bedrijven hebben reeds of gaan binnenkort niveau 5 van de CO2-Prestatieladder bereiken. Op dat moment is er geen onderscheid meer tussen bedrijven die inschrijven op een aanbesteding. Het aanvullend vrijwillig compenseren van de resterende CO2 uitstoot met TRAXX Zero kan dan net wél het verschil maken t.o.v. de concurrentie. Bovendien is CO2 uitstoot compenseren veruit de efficiëntste – en dus goedkoopste – manier om klimaatneutraal te rijden en werken.

Hoe CO2-compensatie inzetten op de CO2-Prestatieladder

Voor TRAXX Zero gebruikers is het zeker de moeite waard om CO2 compensatie als ondersteunende en aanvullende maatregel mee te nemen in hun CO2-footprint en handboek. Met name in Invalshoek C: Transparantie (o.a. communicatie met overheden, draagvlak creëren) en Invalshoek D: Participatie (o.a. koploper in nieuwe ontwikkelingen, kennis delen met andere bedrijven) zijn er interessante mogelijkheden om CO2 compensatie in te zetten.

Vraag de TRAXX Zero CO2-Prestatieladder Handleiding aan

Deze informatie is nu beschikbaar in de vorm van een praktische handleiding met tips en teksten. Hiermee kunnen bedrijven – naast de CO2-reductie van TRAXX Zero – ook de CO2 compensatie van TRAXX Zero opnemen in hun handboek voor de CO2-Prestatieladder. Deze Handleiding is op aanvraag vrijblijvend beschikbaar bij onze brandstofspecialisten. Vraag de Handleiding hier aan.