Hoe berekent u de CO2 uitstoot van uw wagen- of machinepark?

Opdrachtgevers en overheden vragen steeds vaker inzicht in de CO2 uitstoot van bedrijven. U dient dan een overzicht op te stellen van de verschillende bronnen van CO2 binnen uw bedrijf (dit wordt ook een CO2-footprint genoemd). Voor vele bedrijven is dieselbrandstof een voorname bron van CO2 uitstoot. Hoe berekent u nu de CO2 footprint van uw wagen- of machinepark?

1. Welke gegevens heb ik nodig?

Tijdens de verbranding van dieselbrandstof in een dieselmotor komt CO2 vrij. Hoeveel CO2 vrijkomt, is 1-op-1 gerelateerd aan het brandstofverbruik en is in alle omstandigheden identiek. De CO2 uitstoot is dus NIET afhankelijk van het merk of type vrachtwagen/trekker/machine, type werkzaamheden of belastingen, rijstijl chauffeur, enz. Het heeft ook helemaal niets te maken met de EURO, STAGE of TIER emissienormen van dieselmotoren.

Weet u het dieselverbruik, dan kunt u heel eenvoudig ook de CO2 uitstoot berekenen. Het is dus zaak om nauwgezet het dieselverbruik van uw wagenpark bij te houden. Dat kan op basis van uw dieselfacturen,  tankbonnetjes of een brandstofregistratiesysteem. U kunt ook kwartaal- of jaaroverzichten van uw brandstofleveringen opvragen bij uw TRAXX leverancier.

2. CO2 footprint berekenen

Hoe gaat u nu van aantal liters diesel naar CO2 uitstoot van diesel? Hiervoor heeft u een omrekenfactor nodig (zgn. “emissiefactor”). Voor dieselbrandstof is de CO2-emissiefactor vastgesteld op 3,230 kg per liter diesel. Dit omvat de CO2-uitstoot van de gehele keten: vanaf het boren naar ruwe aardolie, raffinaderij, transport tot bij de eindgebruiker en dan uiteindelijk de verbranding in de motor. Tijdens dat gehele traject komt dus 3,230 kg CO2 per liter diesel vrij. De CO2 uitstoot van uw wagenpark berekent u dus als volgt:

Rekenvoorbeeld 1:
Stel een transportbedrijf verbruikt jaarlijks 1.000.000 liter
De CO2-uitstoot van het wagenpark is dan: 1.000.000 x 3,230 = 3.230.000 kg CO2 per jaar

Rekenvoorbeeld 2:
Stel de benodigde brandstof voor de aanleg van een weg is 60.000 liter
De CO2-uitstoot van de ingezette machines is dan: 60.000 x 3,230 = 193.800 kg CO2

3. Hoe reduceert TRAXX Diesel de uitstoot van CO2?

TRAXX Diesel grijpt in op 2 cruciale aspecten van dieselmotoren, namelijk de brandstofinspuiting en het verbrandingstijdstip. Dit zorgt voor een efficiënter verbrandingsproces in de motor waardoor het energieverbruik – en dus ook de uitstoot van CO2 – wordt teruggedrongen. Echter, voor zowel TRAXX als gewone diesel geldt dezelfde CO2-emissiefactor nl. 3,230. Hoe kan je dan de CO2-besparing van TRAXX Diesel uitrekenen?

Rekenvoorbeeld 1:
Stel een transportbedrijf verbruikt jaarlijks 1.000.000 liter
De CO2-uitstoot met standaard diesel is dan: 1.000.000 x 3,230 = 3.230.000 kg CO2 per jaar
Bij gebruik van TRAXX Diesel kan dit bedrijf 3,7% brandstof (en dus CO2) besparen
De CO2-uitstoot met TRAXX Diesel wordt dan: 1.000.000 – 3,7% = 963.000 liter x 3,230 = 3.110.490 kg CO2 per jaar
Oftewel met TRAXX behaalt dit bedrijf een CO2-besparing van 119.510 kg per jaar

Rekenvoorbeeld 2:
Stel de benodigde brandstof voor de aanleg van een weg is 60.000 liter
De CO2-uitstoot van de ingezette machines is dan: 60.000 x 3,230 = 193.800 kg CO2
Stel deze aannemer gebruikt TRAXX Diesel, dan kan hij 3,7% brandstof (en dus CO2) besparen
De CO2-uitstoot voor deze opdracht is dan: 60.000 – 3,7% = 57.780 liter x 3,230 = 186.629 kg CO2
Oftewel met TRAXX Diesel wordt een CO2-besparing van 7.171 kg behaald voor deze opdracht

De CO2-reductie van TRAXX Diesel komt dus tot stand door een lager brandstofverbruik = minder liter diesel = minder CO2-uitstoot.

Met de TRAXX calculator bovenaan deze pagina berekent u in 2 klikken hoeveel CO2 uw bedrijf kan besparen met TRAXX Diesel. Wilt u nog méér CO2 voorkomen? Kijk dan hier voor TRAXX Zero klimaatneutrale diesel die uw CO2-footprint helemaal tot 0 terugdringt. Meer weten over de de CO2-verlagende eigenschappen van TRAXX Diesel en TRAXX Zero? Neem dan hier contact op met één van onze adviseurs.