Hoe bereken je de CO2-uitstoot van je wagen- of machinepark?

Opdrachtgevers vragen steeds vaker inzicht in de CO2 uitstoot van bedrijven. Die moeten dan een overzicht opstellen van de verschillende CO2 bronnen binnen het bedrijf (zgn. CO2-footprint). Voor veel bedrijven is diesel een voorname bron van CO2 uitstoot. Hoe bereken je nu de CO2 footprint van een wagen- of machinepark?

1. Welke gegevens heb je nodig?

Tijdens de verbranding in een dieselmotor komt CO2 vrij. Hoeveel CO2 vrijkomt, is 1-op-1 gerelateerd aan het brandstofverbruik en is in alle omstandigheden identiek. De CO2 uitstoot is dus NIET afhankelijk van het merk of type vrachtwagen/trekker/machine, inzet van het voertuig, rijgedrag van de stijl chauffeur, enz. Het heeft ook helemaal niets te maken met de EURO, STAGE of TIER emissienormen van dieselmotoren.

Weet je het dieselverbruik, dan kan je heel eenvoudig ook de CO2 uitstoot berekenen. Het is dus zaak om nauwgezet het dieselverbruik van jouw wagenpark bij te houden. Dat kan met tankbonnetjes, dieselfacturen of een brandstofregistratiesysteem.

2. CO2 footprint berekenen

Hoe ga je nu van liters diesel naar CO2 uitstoot?
Hiervoor heb je een omrekenfactor nodig (zgn. “emissiefactor”). Voor dieselbrandstof is die vastgesteld op 3,256 kg CO2 per liter. Dit omvat de CO2-uitstoot van de gehele keten (de zogenaamde ‘Well-to-Wheel’): vanaf het boren naar ruwe aardolie, raffinaderij, transport tot de eindgebruiker en verbranding in de motor.

De CO2-uitstoot van het dieselgebruik van een wagenpark bereken je dus als volgt:

Rekenvoorbeeld:
Stel een bedrijf verbruikt jaarlijks 100.000 liter
De CO2-uitstoot van het wagenpark is dan: 100.000 x 3,256 = 325.600 kg CO2 per jaar

3. CO2-emissiefactoren

Elke brandstof heeft zijn eigen CO2-emissiefactor. Die zijn vastgelegd in één uniforme lijst. Voor dieselbrandstof gelden volgende CO2-emissiefactoren:
Diesel B0:  3,468
Diesel B7:  3,256
HVO20:  2,844
HVO100:  0,347

Merk op dat er een behoorlijk verschil is tussen B0 en B7 diesel. Beide zijn EN590 diesels, maar met respectievelijk 0% en 7% biodiesel bijgemengd. EN590 diesel B7 is verreweg (+95%) de meest gebruikt dieselsoort in Nederland. Hiermee haal je al 6% CO2 reductie ten opzichte van de diesel B0.

4. Hoe reduceert TRAXX de uitstoot van CO2?

TRAXX Diesel zorgt voor een efficiënter verbrandingsproces waardoor het energieverbruik – en dus ook de uitstoot van CO2 – wordt teruggedrongen. Echter, voor TRAXX geldt dezelfde CO2-emissiefactor als voor gewone diesel nl. 3,256. Hoe kan je dan de CO2-besparing van TRAXX Diesel uitrekenen?

Rekenvoorbeeld:
Stel een bedrijf verbruikt jaarlijks 100.000 liter
De CO2-uitstoot met standaard diesel is dan: 100.000 x 3,256 = 325.600 kg CO2 per jaar
Met TRAXX Diesel kan dit bedrijf 3,7% brandstof (en dus CO2) besparen
De CO2-uitstoot met TRAXX wordt dan: 100.000 – 3,7% = 96.300 liter x 3,256 = 313.553 kg CO2 per jaar
Oftewel met TRAXX behaalt dit bedrijf een CO2-besparing van 12.047 kg per jaar

De CO2-reductie van TRAXX Diesel komt dus tot stand door een lager brandstofverbruik = minder liter diesel = minder CO2-uitstoot.

Meer weten? Vraag het ons!

Wil je meer weten over de CO2 footprint van de verschillende dieselsoorten of advies voor jouw wagen- of machinepark? Neem dan vrijblijvend contact op met de TRAXX leverancier in jouw regio.