CO2: compenseren is voorkomen

TRAXX Zero is een klimaatneutrale diesel die CO2-reductie combineert met CO2-compensatie. Er bestaan echter nog steeds misverstanden rond de werking, het nut en de klimaatimpact van CO2 compenseren. Dat is jammer, want CO2 compenseren is juist een hele efficiënte manier om CO2 te voorkomen én uw wagenpark klimaatneutraal te maken. Daniëlle de Bruin van Climate Neutral Group, partner van TRAXX Zero voor CO2-compensatie, schreef er een verhelderde blog over:

Blog: Dweilen met de kraan open

Een relatie uit de leasebranche belde en we hadden een gesprek over het verduurzamen van mobiliteit. “Compenseren, dat doe ik niet, want voorkomen is beter dan compenseren.” We rondden het gesprek af en waren het over veel zaken eens. Maar de opmerking bleef hangen, voorkomen is beter dan compenseren… Is dat wel zo? Daarvoor moeten we twee vragen beantwoorden, namelijk:

1. Kunnen we klimaatverandering voorkomen door CO2 te reduceren?

Het antwoord is: te weinig.
Alle beetjes helpen en daarom is CO2 reduceren, diesel besparen iets wat je zeker moet doen. Maar het is niet het enige. Als de keuken blank staat moet je de kraan dichtdraaien, maar je moet ook dweilen. Door minder brandstof te verbruiken draai je “de kraan van CO2” een klein beetje dicht. Maar er loopt nog steeds water uit, en het wordt er niet droger op. Want brandstof besparen levert, als je het goed doet, 20% reductie op. Maar de resterende 80% kunnen we natuurlijk niet negeren. De transitie naar elektrisch vervoer kan een structurele oplossing betekenen, maar het zal nog jaren duren voordat we die omslag helemaal gemaakt hebben. Kunnen we het ons permitteren om daar op te wachten? Ik denk het niet. Dan zou je zeggen: “Jammer dat je keuken blank staat, ik kom over een maand de kraan dichtdraaien.”

2. Is er een verschil tussen voorkomen en compenseren?

Het antwoord is nee. En ik leg hier graag uit waarom.
In Nederland is onze infrastructuur gebaseerd op fossiele brandstof. We vullen onze tank met benzine of diesel, en betrekken een groot deel van onze energie nog uit kolen. We weten allemaal hoeveel moeite het kost om dit te veranderen. Kolencentrales die er één keer staan, worden niet zo gemakkelijk gesloten. We rijden met z’n allen op een fossiele snelweg en we maken nu de haarspeldbocht naar een duurzamere economie. Tegelijk zijn er wereldwijd tientallen landen die zich nu razendsnel ontwikkelen. Zij dreigen precies hetzelfde pad op gaan als wij. En dat betekent dat ze over 20 jaar precies dezelfde haarspeldbocht moeten nemen om weer van de fossiele brandstoffen af te komen.

Betekenis compensatie

Compenseren betekent investeren in duurzame energieprojecten in landen die die zich nu sterk ontwikkelen. Bijvoorbeeld door windmolens in India mogelijk te maken. Hiermee investeren we in een van meet af aan duurzaam energienetwerk. En voorkomen we dat deze landen afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. “Compenseren is dus voorkomen

Dat betekent dat compensatie meer is dan dweilen. Het is je realiseren dat het water uit meerdere kranen stroomt en de grootste kraan helemaal dichtdraaien. Ik denk dat we daar allemaal beter van worden. De volgende dag belde ik de leasemaatschappij terug. De uitkomst van het gesprek? Zij zijn nu één van de ambassadeurs van klimaatneutraal rijden en stimuleren hun klanten om vooral te compenseren. (einde blog)

Klimaatneutraal = CO2 reduceren + restuitstoot compenseren

TRAXX Zero is een klimaatneutrale diesel die door een slimme combinatie van CO2-reductie (door een lager brandstofverbruik) en CO2-compensatie (door investeringen in duurzame energieprojecten) de CO2-impact van uw wagenpark helemaal tot nul terugdringt. Meer weten? Neem dan meteen contact met ons op!