“Als ondernemer ben je eigenlijk verplicht om zo’n dingen te doen”

Boonstra Transport tankt sinds vorige maand de CO2-neutrale TRAXX Zero dieselbrandstof. Door de combinatie van brandstofbesparing, CO2-reductie en CO2-compensatie van TRAXX Zero rijden de voertuigen van Boonstra energiezuinig én klimaatneutraal. Dat levert op meerdere vlakken voordeel op volgens commercieel directeur Willem Boonstra, die samen met een broer en 2 neven het familiebedrijf in Haulerwijk runt.

Waarom hecht Boonstra belang aan duurzaam transport?

Willem Boonstra: “In 2013 hebben we meegedaan aan het koploperproject van onze gemeente. Toen is de milieubelasting van ons bedrijf ook in kaart gebracht. Deze bleek voor 99% uit brandstof te bestaan. Afvalscheiding hadden we bijvoorbeeld al goed voor elkaar, maar dat zet dus geen zoden aan de dijk hier.

In 2017 hebben we de nodige publiciteit gehaald met de aanschaf van de eerste 44 tons volledig elektrische vrachtauto. Dit gaf ook een stuk verantwoordelijkheid om duurzame mobiliteit te ondersteunen en te promoten. Zo is de bewustwording nog groter geworden dat wij beter ervoor moeten zorgen dat onze auto’s niet meer 1 op 3 rijden, maar wel 1 op 3,1. Dan maken we grote stappen.”

De volgende stap die u heeft gezet, is de keuze voor TRAXX Zero?

“We hebben eigenlijk meteen twee stappen gezet, eerst van gewone diesel naar TRAXX Diesel en vervolgens gingen we ook meteen over naar de CO2-neutrale variant TRAXX Zero. Het klimaatneutrale verhaal van TRAXX Zero (TRAXX Zero compenseert de resterende CO2-uitstoot op gecertificeerde wijze door middel van duurzame energieprojecten) is zeker een meerwaarde voor ons, maar we willen ook ons verbruik naar beneden krijgen. Wij geloven dat TRAXX Zero ons daarbij gaat helpen.

Wij zijn altijd al bezig geweest met brandstofmonitoring en chauffeurs motiveren, wij kopen zo licht mogelijke auto’s met goede windgeleiders, letten op de bandenspanning en natuurlijk speelt een goede planning ook een hele grote rol. Al dit soort dingen levert ook gewoon geld op. Dus in die zin ben je als ondernemer eigenlijk verplicht om zo’n dingen te doen.”

Welke argumenten gaven de doorslag om voor het merk TRAXX te kiezen?

“Wij kijken naar de wereld om ons heen. We zien steeds meer gebruikers van TRAXX brandstoffen, ook andere grote transportbedrijven gebruiken het. Dit bevestigt de voordelen van de TRAXX brandstoffen, want iedereen wil geld verdienen. De producteigenschappen van de TRAXX brandstoffen passen goed bij deze tijd, bijvoorbeeld ook de nieuwe toevoeging die biodiesel afzettingen in de injectoren tegengaat.

Wat daarbij ook meespeelde was het volgende: bij de bouw van onze nieuwe werkplaats hebben we onze dieseltank vervangen. We zijn er toen erg van geschrokken hoe vervuild de diesel in de oude dieseltank was. De auto’s die de laatste 1.500 liter diesel uit de oude dieseltank hebben getankt, zijn allemaal naar de garage gegaan vanwege verstopte brandstoffilters. Dit voordeel van de TRAXX brandstoffen weegt zwaar mee, want met TRAXX houden wij onze dieseltank schoon, maar óók de tanks van de vrachtauto’s.”

Welke voordelen ziet u in CO2-compensatie?

“Het is heel laagdrempelig en in vergelijking met andere middelen ook een hele goedkope manier om iets aan de CO2 problematiek te doen. Je kan onmiddellijk beginnen met je huidige dieseltrucks, het een hele goede en eenvoudige stap voor nu.

Aanvankelijk hadden we wel wat vragen bij CO2-compensatie van TRAXX Zero. Hoe werkt dat dan, hoe garandeer je dat er ook daadwerkelijk CO2 wordt gereduceerd en is het wel echt klimaatneutraal? We hebben toen een sessie belegd met mijn broers en het hoofd van onze technische dienst. Onze brandstofleverancier Slump Oil en een specialist van de partij die de CO2-compensatie namens TRAXX uitvoert, hebben toen antwoord gegeven op al onze vragen. Onder andere over de certificering en de werkelijke waarde van CO2-compensatie. Het is een goed gestructureerd proces waardoor wij heel bewust hebben gekozen voor TRAXX Zero.”

Hoe gaat u TRAXX Zero nu verder uitrollen?

“CO2-reductie is het onderwerp van de dag. Klanten vragen wat wij doen aan duurzaamheid en wat de CO2-voetafdruk is van de producten die wij voor hen vervoeren. Dat soort vragen krijg je. We doen ook bouwgerelateerd transport en daar speelt dit zeker. Klanten kunnen nu zeggen dat hun producten klimaatneutraal worden aangevoerd en dat is een sterk punt.

Het gaat ook over interne uitstraling. Als je als bedrijf dit soort dingen doet en in de regio bekend staat als duurzaam bedrijf, dan voelen de chauffeurs dat een brandstofverkwistende rijstijl daar ook niet meer bij past en dan wordt het voordeel nog groter.”

De keuze voor TRAXX Zero dieselbrandstof zal de komende jaren een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsprestaties van Boonstra Transport. Naast een lager verbruik en lagere CO2-uitstoot (4%) zullen ook lokale emissies zoals fijnstof (5,3%) en NOx (9,5%) worden gereduceerd. Daarnaast worden alle resterende CO2-uitstoot volledig gecompenseerd – goed voor een verwachte CO2-compensatie van 5.500 ton in 2020.

“De klimaatproblematiek komt steeds meer in het nieuws, het probleem wordt steeds groter dus het gaat ook steeds meer leven bij mensen. Als jij als bedrijf laat zien dat je je ervan bewust bent en actie onderneemt, dan komt dat alleen maar positief over voor jouw bedrijf.” besluit Willem Boonstra.

Over TRAXX en TRAXX Zero

TRAXX is één van de grootste brandstofleveranciers op de thuistankmarkt in Nederland. Het bedrijf startte in 2003 en heeft inmiddels 12.000 bedrijven als klant. Het product TRAXX Diesel is een hoogwaardige dieselkwaliteit die zuiniger, schoner en CO2-verlagend is. De brandstof voldoet volledig aan de EN590-norm voor dieselbrandstoffen. TRAXX Zero is de CO2-neutrale variant van TRAXX Diesel, die de resterende CO2-uitstoot op gecertificeerde wijze compenseert door middel van duurzame energieprojecten.