Holtrop & Van der Vlist

Roelof Lutjeboer, General manager van Holtrop & Van der Vlist uit Assen:
In overleg met Slump Oil B.V. zijn wij sinds ca. 2 jaar overgeschakeld van conventionele Diesel EN 590 naar TRAXX Diesel. De reden ligt hem in het feit dat een schonere, betere en zuinigere diesel exact past bij uitgangspunten van onze onderneming t.w. kwaliteit, betrouwbaarheid, efficiëntie en innovatie. Zeer te spreken zijn wij over de reinigende werking en de efficiëntere verbranding. De bacteriebestrijder doet zijn werk; brandstoffilter verstoppingen komen niet voor! Dat wij met TRAXX diesel een betrouwbare reductie bewerkstelligen aangaande onze Carbon-Footprint, is eveneens een uitstekend kenmerk en voordeel.

Over brandstofleverancier Slump Oil:
Wij ervaren Slump Oil als een betrouwbare zakenpartner die kwaliteit en efficiëntie voorop stelt. De medewerkers van Slump Oil zijn zeer klantbewust en afspraken worden correct nagekomen. Slump Oil & TRAXX Diesel & de transportsector, dat is een efficiënte en betrouwbare combinatie!