Hoe TRAXX inzetten op de CO2-Prestatieladder?

Steeds meer bedrijven (moeten) voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten bedrijven een handboek opstellen met o.a. een overzicht van hun eigen CO2-uitstoot en hoe zij die willen terugdringen. Bedrijven die TRAXX tanken, beschikken soms zonder het te weten over een brandstof waarmee aan vele eisen van de CO2-Prestatieladder kan voldaan worden.

Tips, rekenvoorbeelden en teksten voor de CO2-Prestatieladder

Daarom heeft TRAXX nu een handleiding opgesteld met tips, rekenvoorbeelden en teksten waarmee bedrijven aan alle invalshoeken van de CO2-Prestatieladder invulling kunnen geven.

De meeste zaken zijn direct bruikbaar beschikbaar. Voor een aantal zaken – bv. dieselverbruiksoverzichten of een CO2-footprint van uw leverancier – moet men contact opnemen met zijn/haar TRAXX leverancier.

Concreet kan TRAXX Diesel u op volgende manieren ondersteunen:

Invalshoek A: Inzicht:
• Aanleveren van verbruiksoverzichten.
• Aanleveren van CO2-footprint van een A-leverancier.

Invalshoek B: Reductie:
• Tekst om TRAXX Diesel als reductiedoelstelling in CO2-Handboek te omschrijven.
• Rekentool voor berekening van de te verwachten CO2-reductie.

Invalshoek C: Transparantie:
• Communicatie over uw inzet van TRAXX Diesel door o.a. teksten, rekenmodel en brochures.

Invalshoek D: Participatie:
• Praktijktest met TRAXX Diesel.
• In contact brengen met bestaande sector- of branche initiatieven.
• Presentatie voor uw leveranciers en onderaannemers over CO2-voordelen TRAXX.

Bruikbaar voor alle niveau’s van de CO2-Prestatieladder

Bart De Keuster, productmanager van TRAXX Diesel, legt uit: “Deze handleiding is opgesteld om gebruikers van TRAXX Diesel te helpen voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Dit document is interessant voor alle bedrijven die nog moeten beginnen met de CO2-Prestatieladder of die nog verder willen opklimmen (bv. van niveau 3 naar 5). Maar ook bedrijven die reeds niveau 5 (= hoogste) behaald hebben, moeten jaarlijks opnieuw aangeven hoe zijn nog meer CO2 gaan reduceren. Ook voor hen kan dit document interessant zijn.

Duurzame eigenschappen van TRAXX maximaliseren

Dit document is een initiatief van TRAXX Diesel, een zuinige en schone dieselbrandstof die de CO2, fijnstof en stikstof uitstoot van dieselmotoren verlaagt. TRAXX Diesel helpt u om aan de voorwaarden van de CO2-Prestatieladder te voldoen, is inzetbaar binnen het Lean & Green programma en kan ingezet worden bij (EMVI)-aanbestedingen. De TRAXX leveranciers geven u graag vrijblijvend advies hoe u de duurzame eigenschappen van TRAXX Diesel maximaal kunt benutten.