Beter voor het milieu én voor uw business

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, carbon footprint rapportages, de CO2-prestatieladder, Lean & Green… Bij veel ondernemers staat CO2-reductie hoog op hun agenda. Met TRAXX dieselbrandstof neemt u alvast een schone start. Door zijn efficiënte verbranding helpt onze brandstof om uw energieverbruik – en dus ook de uitstoot van CO2 – terug te dringen. Hierdoor is TRAXX prima geschikt als maatregel voor uw Lean & Green of CO2-prestatieladder plannen.

Minder uitstoot van CO2, NOx en fijnstof

Wie TRAXX brandstof gebruikt, verbruikt gemiddeld 3,7% minder brandstof. Dit houdt dus ook in dat u 3,7% minder CO2 uitstoot dan met reguliere diesel! Hoeveel CO2 reductie kunt u behalen met TRAXX? Reken het direct uit met onze calculator. Daarnaast heeft TRAXX dieselbrandstof ook een bewezen, positief effect op de uitstoot van schadelijke emissies zoals NOx en fijnstof. Deze emissies hebben invloed op de luchtkwaliteit en zijn dan ook uiterst belangrijk voor de gezondheid van medewerkers en omwonenden.

Neutraliseer ook alle CO2-restuitstoot

Door zijn efficiënte verbranding helpt TRAXX om uw brandstofverbruik – en dus ook uw CO2 uitstoot – concreet terug te dringen. U wilt graag nóg verder gaan? Kies dan voor TRAXX Zero, die de resterende CO2-emissies volledig compenseert door investeringen in duurzame energieprojecten. Deze duurzame energieprojecten leveren een gegarandeerde en gecertificeerde CO2-reductie. Resultaat: een klimaatneutrale diesel waarmee uw vrachtwagens, bouwmachines en trekkers netto geen CO2-uitstoot veroorzaken en niet meer bijdragen aan klimaatverandering!

Duurzame brandstofleveringen

Ook de TRAXX leveranciers spannen zich in om de CO2-footprint van hun dieselleveringen te verkleinen. Door gebruik te maken van inhoudmeetsystemen, kunnen zij op afstand het vulniveau van dieseltanks opvolgen en het ideale vulmoment bepalen. Zo worden dieseltanks pas gevuld wanneer het echt nodig is. Resultaat: minder administratie, minder brandstofleveringen en minder gereden kilometers. In 2016 bedroeg de gemiddelde CO2-reductie tijdens het vervoer van TRAXX brandstoffen al 23,4%. Hierdoor hebben de vier grootste TRAXX-leveranciers inmiddels allemaal de Lean & Green Star of Award behaald.

Duurzaam voordeel realiseren?

De duurzame voordelen van TRAXX dieselbrandstoffen spreken voor zich. TRAXX kan u helpen om aan de voorwaarden van de CO2-prestatieladder te voldoen, is Lean & Green gecertificeerd en kan ingezet worden bij (EMVI)-aanbestedingen of voor andere milieubewuste opdrachtgevers. Onze accountmanagers komen graag bij u langs om mee te denken over hoe u het duurzame aspect van TRAXX maximaal kunt benutten. Maak direct een afspraak.

Vind een TRAXX leverancier

Bent u op zoek naar een TRAXX leverancier in uw regio?

Terug naar boven