Aan welke eisen moeten dieseltanks voldoen?

Heeft u een bovengrondse tank voor de opslag van diesel? Dan weet u wellicht al dat voor dieseltanks een aantal milieu- en veiligheidsvoorschriften van kracht zijn. Bovendien moeten uw tank én de bijbehorende tankinstallatie ook KIWA-gecertificeerd zijn. In dit artikel leest u meer over de actuele eisen en voorschriften voor stalen en kunststof dieseltanks.

Alle dieseltanks moeten tegenwoordig voorzien zijn van een aantal verplichte veiligheidsonderdelen, zoals een geschikte ontluchting, lekdetectie, overvulbeveiliging, aanrijbeveiliging en een brandblusser. Bovendien moet de tank steeds toegankelijk zijn voor inspectie via een mangat.

Daarnaast zijn ook de plaatsingsvoorschriften aangescherpt. Stalen tanks mogen op 25 cm van gebouwen geplaatst worden, voor kunststoftanks geldt echter een minimumafstand van 5 meter (tenzij aangrenzende gebouwonderdelen brandvrij gemaakt worden). Voor binnengeplaatste tanks gelden weer andere regels.

Download hier een overzicht van de belangrijkste eisen en voorschriften

Een stalen of kunststof tank?

Stel u bent aan een nieuwe dieseltank toe, kiest u dan een stalen of een kunststof dieseltank? Dat hangt volledig van uw persoonlijke wensen af. Beide hebben hun voor- en nadelen:

Voordelen staal:
• Veel flexibeler m.b.t. plaatsing naast gebouwen e.d.
• Minder strenge richtlijnen m.b.t. brandwerendheid.
• Meer mogelijkheden wat betreft binnenplaatsing.

Nadelen staal:
• Jaarlijkse verplichte water/sludge controle.
• Jaarlijkse officiële lekdetectie.

Voordelen kunststof:
• Roest nooit.
• Leverbaar met afsluitbare pompkast.
• Minder condensvorming in de tank.

Nadelen kunststof:
• Minder robuust.
• Strengere richtlijnen m.b.t. plaatsing en brandwerendheid.

Opgelet

Ons doel is om u zo goed en helder mogelijk te informeren over de eisen en voorschriften voor dieselopslagtanks. De regelgeving is echter complex, er zijn verschillende uitzonderingen en gemeenten kunnen ook afwijken van de KIWA-regels. Wilt u vrijblijvend advies voor uw situatie, neem dan contact op met de TRAXX leverancier in uw regio.